Lecții clasa a VIII-a

IDLectie
1Actul de la 23 august 1944 şi urmările sale
2Arta medievala romaneasca.
3Asezarea ungurilor in Panonia
4Batalii celebre în istoria românilor
5Chestiunea orientală şi Principatele Romane
6Comploturi celebre de-a lungul istoriei românilor
7Constituirea României Moderne
8Contributii romanesti in arta universala
9Cucerirea independenţei de stat
10Cultura în vremea lui Constantin Brâncoveanu
11Cultura medievală în spaţiul românesc
12Cultura naţională în secolul al XIX –lea
13Disputa în jurul continuităţii – ştiinţă şi politică: Robert Roesler şi A.D. Xenopol
14Economia interbelica în România
15Formarea statelor feudale romanesti.
16Formaţiuni politice româneşti şi statele vecine
17Influenta factorilor de mediu asupra vietii omului.
18Integrarea geto-dacilor în lumea romană
19Începuturile vieţii politice moderne în România: Constituţia din 1866
20Marea Unire
21Mihai Viteazul.
22Monarhia constituţională şi partidele politice în România interbelică: Constituţia din 1923.
23Organizarea statului modern în timpul lui Alexandru Ioan Cuza
24Perioada stalinistă: regimul lui Gh. Gheorghiu-Dej
25Pictori români celebri
26Politica de cruciadă a principilor români: Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul
27Politică şi diplomaţie în secolele XVII-XVIII: Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, Serban Cantacuzino
28Regatul Daciei
29Regimul naţionalist-comunist N. Ceauşescu.
30Regulamentele Organice
31Relaţiile internaţionale ale României la sfârşitul sec . al XIX-lea
32România după Marea Unire: Integrarea provinciilor româneşti şi statutul minorităţilor
33România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
34România în al Doilea Război Mondial
35România şi Tratatele de pace
36Romania, 1934-1944, între democraţie şi autoritarism
37Românii în viziunea cronicilor maghiare
38Romanitatea orientală în mileniul marilor migraţii
39Romanitatea sud-dunăreană
40Sistemul de aliante ale Tărilor Române în Evul Mediu
41Societatea românească in perioada interbelică
42Societatea românească postbelică
43Solidarităţi şi conflicte în lumea medievală românească
44Spiritul critic în cultura română: Junimea
45Statul medieval şi instituţiile sale în Ţările Române
46Statul si societate civila, dupa 1989 în România
47Tiparul şi cartea în spaţiul românesc
48Tipuri de asezari din spatiul romanesc
49Transilvania de la voievodat la principat
50Unirea şi reformele lui Al. I. Cuza

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu